Trend CTS-Forum er et responsive website. Det betyder, at sitet automatisk tilpasser sig den skærm, du benytter – uanset om det er din smartphone, tablet eller arbejdscomputer. Derfor bør du som minimum have en af følgende browserversioner installeret på din enhed:
PC og Mac: Firefox 25, Chrome, Internet Explorer 9
iPad/iPhone: iOS6
Android: 4
Windows mobile: 8

Velkommen til Trend CTS-Forum

Trend CTS-Forum er et resultat af CTS-konferencen 2014 og faciliteres af Trend Control Systems.

Trend CTS-Forum er et lukket, fagligt forum for professionelle slutbrugere af CTS systemer, der er interesseret i at tilegne sig og dele viden på et højt fagligt nivau med kollegaer og netværk inden for områderne design & planlægning, drift & optimering samt udbygning & forbedring af CTS-anlæg.

Trend CTS-Forum henvender sig til ALLE professionelle slutbrugere uanset hvilke fabrikater af CTS-anlæg brugeren har ansvar for til daglig. På Trend CTS-Forum markedsføres ikke aktivt specifikke produkter og fabrikater. Trend CTS-Forum er et produkt- og platform neutralt forum, der ene og alene har til formål at øge de professionelle CTS-slutbrugeres viden og kompetencer, så de bliver i stand til følgende:

  1. At stille de rigtige, detaljerede krav, når nye systemer skal designes og planlægges.
  2. At kontrollere, at det, der bestilles også er det, der leveres.
  3. At anvende og udnytte eksisterende systemer optimalt.
  4. At planlægge og gennemføre udbygninger og forbedringer af eksisterende systemer på en optimal måde.

Som medlem af Trend CTS-Forum får du bl.a. fri adgang til følgende:

Hvis du er slutbruger og er interesseret i at blive medlem af Trend CTS-Forum, så udfyld ansøgningsformularen nedenfor.

Med venlig hilsen

Trend CTS-Forum

Bliv medlem